Familiearchief

De foto laat de winkel van de familie Borgesius zien aan de Sluisstraat 116 te Musselkanaal, anno 1958. Deze is gemaakt ter gelegenheid van de opening van de winkel. De nieuwe eigenaren Goedhart Berend Borgesius en Emilie Constance Borgesius-Trip (midden in beeld) nemen de zaak over van hun ouders Riekje Borgesius–Baas en Tjakko Borgesius. De winkel verkocht chocolade van Ringers, Droste en Kwatta. De koekjes en snoepgoed van Branbergen werd onder het merk “Bruintje Beer” verkocht. In de bakkerij achter de winkel werd het brood gebakken. Er werd vooral veel witbrood gebakken. Kleinbrood zoals we dat nu kennen bestond nog niet, er waren alleen hardbroden. Roggebrood werd in het weekend gemaakt. Bij de mensen die verder weg woonden werd het brood gebracht met paard en wagen.

Het oudste officiële document dat we van het familiebedrijf hebben is dit inschrijfbewijs van de Kamer van Koophandel. Hierin staat dat Jantje van der Veen in februari 1895 met haar bedrijf is gevestigd aan de Pekelderweg in Wildervanck.

In ons archief vonden we een oud reglement uit het jaar 1776 van de bakkers in Wageningen. In dit reglement staat geschreven dat de bakkers en meelverkopers gedegen weegschalen moeten hebben en hun naam op het brood moeten vermelden zodat de klant het brood herkent. Mocht de bakker zich aan één van deze bepalingen niet houden, dan krijgt hij een boete van 1 tot 4 goud guldens. Het reglement bestaat in totaal uit 14 pagina’s en is nog in oorspronkelijk perkament geschreven.

Hennie Borgesius overleed 12 maart 2016 op 66-jarige leeftijd. Mede namens de familie schreef Joost Rekker een In memoriam over deze bakker in hart en nieren.


‘Als je recht wilt ploegen, moet je naar de stip op de horizon kijken
en niet naar het paard.’

Hendrikus Jan (Hennie) Borgesius, 1950-2016

‘Ik heb 38 jaar met hem gewerkt en hem maar één keer boos gezien.’

Dat vertelt een medewerker over Hennie Borgesius. Een bevlogen man met een prettige, geduldige en rustige persoonlijkheid, vol humor en liefde voor het leven. Dat is mogelijk de beste samenvatting voor Hennie Borgesius. Hij overleed 12 maart 2016 op 66-jarige leeftijd.

Hennie Borgesius werd op 10 februari 1950 geboren in Onstwedde. Na het afronden van zijn vakopleiding in Wageningen ging hij in 1972 in de bakkerij van zijn vader aan het werk. Na het plotselinge overlijden van zijn vader namen hij en zijn drie broers – Ko, Jan en Frits – de bakkerij over. Hennie werd eindverantwoordelijk voor de operationele zaken. Bijna veertig jaar later was hij nog altijd operationeel directeur.

Het was een tijd waarin veel veranderde. De veranderingen hadden een verdergaande focus van Bakkerij Borgesius op het retailkanaal tot gevolg, plus een consolidatie van deze retailmarkt met als eindresultaat bakkerijen gericht op uitsluitend één klant. Bakkerij Borgesius groeide van één bakkerij in Musselkanaal uit naar zes locaties in het noorden en oosten van Nederland.

Coach

De rol van Hennie veranderde mee. Waar hij aanvankelijk bijsprong in de productie en in het weekend in de mengerij stond, veranderde hij in de coach van de leidinggevenden op de verschillende locaties. Zijn doel bleef altijd hetzelfde: constant beter willen presteren dan de markt. De hoogste kwaliteit moest worden uitgeleverd want dan sta je al 1-0 voor bij je klant. Zijn succesvolle aanpak blijkt uit de hoge kwaliteitsscores van ‘zijn’ bakkerijen op de toetsingmomenten bij het NBC.

De locatieleiding wist zijn coachende rol erg te waarderen en zijn richting te respecteren. Zijn rustige werkwijze en capaciteit om ieders problemen aan te horen alvorens met een oplossing of besluit te komen, vielen in goede aarde. Zijn aanwezigheid op de bakkerijen zorgde ervoor dat niemand vergat dat het belang van de bakkerijgroep altijd voor het individuele belang van de lokale bakkerij ging.

Groepsbelang

Altijd je best doen voor de beste kwaliteit en het groepsbelang laten prevaleren boven individuele belangen, die gedachte blijft zonder meer achter bij alle collega’s die nauw met Hennie hebben samengewerkt. Dit 'gebouw' heeft Hennie mede neergezet. Het is een cultuur die diep is ingebed in Bakkerij Borgesius.

Eén van de laatste initiatieven waar Hennie zich zeer intensief mee bezighield, was het produceren met voordegen op alle bakkerijen. De bakkerijen moesten terug naar hoe het was. ‘Wat je er niet in stopt, hoef je ook niet uit te leggen en ook niet te declareren’, zei hij dan. Een laatste prachtige kwaliteitsstap van Hennie voor heel broodetend Nederland.


Bake-it - gerezen ongebakken deegstukken

Electronicaweg 7-13
9503 GA Stadskanaal
T +31 (0)599 696555
F +31 (0)599 620380
E info.st@borgesius.nl